Korzyści

W wyniku przeprowadzonych działań doradczych w firmach reprezentujących różne branże i będące na rożnym etapie rozwoju, wypracowaliśmy standard usług, który gwarantuje kompleksowe wsparcie i osiągnięcie mierzalnych korzyści z zakresu:

 • Wyznaczenie wizji i celu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Stworzenie spójnego planu biznesowego / modelu biznesowego
 • Zwiększenie płynności finansowej (optymalizacja kosztów, kontroling, modelowanie zysków)
 • Określenie słabych punktów i ich eliminacja
 • Usprawnienie działania poszczególnych działów
 • Przeprowadzenie trudnych procesów np. sukcesja
 • Automatyzacja i standaryzacja procesów powtarzalnych
 • Eliminacja przestojów, ryzyka związanego z procesami w firmie, wypadków na produkcji
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 • Optymalizacja i standaryzacja kluczowych procesów w firmie
 • Poprawa wizerunku firmy – podniesienie wartości przedsiębiorstwa
 • Zmiana sposobu postrzegania przedsiębiorstwa przez pracowników i otoczenie
 • Zwiększenie zespołowości

 

Chętnie zaprezentujemy w sposób bardziej szczegółowy naszą ofertę. Jeśli rozważacie Państwo przeprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie – prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@ok747.pl lub telefoniczny